Notipikasyon ng Espier iOS7 sa Android - Espier App

Ang muling pagdidisenyo ng iOS 7 ay may kontrobersyal talaga. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Espier iOS7 Notification sa Android - Espier App. Magsimula na tayo!