Mga Isyu sa Privacy sa Internet: Pagsubaybay, Pag-hack, Pakikipagpalitan

Ang madilim na batayan ng internet ay nagtatago ng mga kritikal na banta sa iyong privacy ng data, na nakamaskara ng maraming mga kaginhawaang modernong panahon habang Nag-surf sa Web.